ลดราคาค่าตั๋วเครื่องบิน 50% + ภาษี

ช่วงเวลาซื้อ 11 - 17 มิถุนายน

ช่วงเวลาเดินทาง

กรุงเทพ - Clark   01 Aug 13 - 31 Oct 13

ภูเก็ต - สิงคโปร์  01 Sep 13 - 30 Sep 13

ราคาตัวอย่าง ภูเก็ต - สิงคโปร์ ไปกลับ 1,550 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่