VietJetAir

โปร 300 บาท รวมภาษีแล้วเป็นดังนี้ครับ

น้ำมัน+ภาษีสนามบินไทย        1047.14
น้ำมัน + ภาษีสนามบินเวียตนาม      834.14
ค่าตั๋วไปกลับ                                600

รวม   2,481.28   บาท

สนใจดูรายละเอียดที่ VietJetAir.com