โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน Qatar Airways จองภายในวันที่ 9 พ.ย. 55 เท่านั้น

http://www.qatarairways.com/th/en/offers/3-day-sale.page?CID=BATH0780202001180000001041